Nemovitosti pro porovnání:
0

Oceňování nemovitostí

Zajistíme pro Vás:

  • oceňování nemovitostí dle cenových předpisů - znalecký posudek se vyhotovuje pro účely převodů na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů
  • tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní, neboli obecné ceny nemovitostí) - oceňování se obvykle provádí: 
  1. pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů,
  2. pro účely dědického řízení pro převod  nemovitostí nabytých dědictvím,
  3. pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku,
  4. pro účely majetko-právního vypořádání,
  5. při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení,
  6. pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.